27.6.2011

 Είσαστε πολύ φιλόξενοι!! Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα!! Θα σας ξαναέρθουμε....σίγουρα!!

 Νίκη + Γιώργος από Πάτρα